Kanaalzwemmen

Het is nog niet toegelaten om de douches te gebruiken in de gebouwen van het Open Zwembad in Kuurne. Er zijn wel enkele individuele kleedcabines beschikbaar voor de mensen die zich wensen om te kleden. Toegang tot de kleedkamers via het poortje recht over het ponton om in het water te gaan.

Het Aqua Protect 3Team heeft een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur om het zwemmen in open water in een wettelijk kader maar onder strikte voorwaarden mogelijk te maken voor iedere sportieve zwemmer.

WAAR?

De zwemzone ligt in het kanaal Kortrijk-Bossuit tussen Sluis10 en 11 (ter hoogte van Open Zwembad Abdijkaai) en is ongeveer 420m lang.


Leden kunnen er gebruik maken van de kleedkamers en douches van het openlucht zwembad.
Tijdens het zwemmen zijn steeds 2 toezichthouders aanwezig waarvan minstens 1 persoon in het bezit is van een diploma Hoger Redder.

WIE?

       1. Leden van één van de meewerkende clubs (AP3T, Lentriac, WTDT, Atom6)

OPGEPAST – Vooraf registreren is noodzakelijk (Zie ‘Hoe Inschrijven ?’)

       2. Individuele sportzwemmers aangesloten bij de Aqua Protect 3Team Zwemcel

Individuele sportzwemmers die geen lid zijn van de meewerkende clubs moeten zich vooraf inschrijven in de zwemcel van het Aqua Protect 3Team (Zie ‘Hoe Inschrijven ?’)


OPGEPAST – Het gaat wel degelijk enkel om sportzwemmen. Recreatief zwemmen is verboden.

WANNEER?

Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot en met 30 september.
Er mag enkel worden gezwommen tijdens de uren die worden aangekondigd op de kalender.
Zwemmen is enkel toegelaten als waterkwaliteit voldoet aan de milieukwaliteitsnormen.
Zwemmen mag enkel bij een watertemperatuur van +15°C.
Er mag in geen enkel geval buiten de voorziene trainingsuren worden gezwommen.

Dit zijn de zwemmomenten die zullen worden voorzien:

        1. Maandag van 19u tot 21u
        2. Donderdag van 19u tot 21u
        3. Vrijdag van 19u tot 21u

De momenten waarop kan worden gezwommen zijn steeds onder voorbehoud (vb. door slechte weerstomstandigheden, waterkwaliteit, …) en eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd via de Facebookpagina van het Aqua Protect 3Team.

Check zeker vooraf Facebookpagina voor last minute wijzigingen.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

        1. Elke zwemmer draagt een duidelijk herkenbare badmuts.
            De badmuts wordt bezorgd door de organisatie na voltooiing van de inschrijving.
        2. Elke zwemmer zwemt verplicht met een persoonlijke veiligheidsboei.
            Iedereen brengt dus zijn eigen veiligheidsboei mee.

Deze voorwaarden zijn bepaald in de politieverordening. Deze werd goedgekeurd door het stadsbestuur van Kortrijk.
Uitzondering worden niet toegestaan. De politieverordening kun je hier nalezen.

Elke zwemmer dient zich tevens aan het intern reglement te houden.

HOE INSCHRIJVEN EN KOSTPRIJS

Ben je lid van één van de meewerkende clubs (AP3T, Lentriac, WTDT, Atom6)?

  Dit project wordt financieel en organisatorisch ondersteund door deze teams:
Aqua Protect 3team (Kortrijk) - Lentriac (Menen) - WTDT (Waregem) en Team Atom6 (Roeselare)
De leden van deze meewerkende clubs zullen via hun club worden ingeschreven in de zwemcel.

 

Ben je geen lid van deze clubs?

  Indien je geen lid bent van één van deze clubs, dan kan je aansluiten aan de Aqua Protect 3Team Zwemcel voor 40 euro; per seizoen.
Inwoners van Groot Kortrijk betalen 32 euro (We ondersteunen UiTPAS).
Voor die prijs krijg je de badmuts (verplicht te dragen tijdens het zwemmen) en ben je verzekerd. Er zijn ook (warme) douches en kleedkamers voorzien.
Omdat we in 2020 maar 4 maand gaan kunnen zwemmen door de Corona crisis, is 20% korting gerekend op de normale prijzen.

Schrijf je in als:

Inwoner Groot-Kortrijk (Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem)

Geen inwoner Groot-Kortrijk

(Vergeet niet te betalen via de webshop!)

UW PLAATS RESERVEREN

Zolang de veiligheidsmaatregelen omtrent het bestrijden van het coronavirus van kracht blijven, zullen we vasthouden aan het reservatie systeem. We werken nu met 2 slots van 1uur met een maximum van 50 personen per slot. Wil je wat langer zwemmen, reserveer dan 2 opeenvolgende slots zodat het maximum van 50 zwemmers niet overschreden wordt.

Elk zwemmoment wordt ingedeeld in 2 sessies van telkens 60 minuten :
 1. Sessie 1 om 19:00
 2. Sessie 2 om 20:00

Geregistreerde leden zullen enkel kunnen zwemmen na reservatie.
Opgepast : Enkel geregistreerde leden kunnen reserveren !
Ten laatste op zaterdagmiddag zal hieronder een kalender beschikbaar komen waarop je uw plaats voor een zwemsessie zal kunnen reserveren.


Om uw plaats te reserveren klik je op de datum en het uur dat je wenst te zwemmen. Je ziet onmiddellijk hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Klik op het uur en vul uw gegevens in. Je ontvangt een mail ter bevestiging van uw reservatie.
Als je een datum of tijdslot niet meer kan selecteren, dan wil dit zeggen dat dit volzet is. Registraties voor de volgende week zijn enkel mogelijk vanaf de zaterdag.Daarnaast willen we ook enkele duidelijke afspraken maken.

  AANMELDEN
Gezien de nog geldende coronamaatregelen vragen we om zich pas 5 minuten voor aanvang van de gekozen zwemsessie aan te melden.
Meld je aan bij de poort naast het zwembad rechtover het ponton. Daar worden de reservaties gecontroleerd.
Daarna wacht iedereen op het voetpad rechtover het ponton tot alle zwemmers van de vorige sessie uit het water zijn en de redder teken geeft dat je in het water mag.

  TRAINEN
 1. Iedereen vertrekt naar rechts en zwemt tegen de klok in (zoals in het zwembad) zover mogelijk tegen de oever.
 2. 5 minuten voor het einde van de sessie geeft de redder een signaal.
 3. Eénmaal terug aan het ponton, verlaat je het water en maak je zo snel mogelijk plaats voor de volgende sessie.
 4. Op het teken van de redder of toezichter mag de volgende sessie in het water.


BEWAAR TEN ALLEN TIJDE DE AFSTAND VAN 1,5 M ZO GOED MOGELIJK AUB !

  REGELS EN AFSPRAKEN
 1. Iedereen zwemt verplicht met veiligheidsboei !
 2. Iedereen zwemt verplicht met de badmuts van het kanaalzwemmen. De badmuts krijg je wanneer je de 1ste keer komt zwemmen.
 3. We hebben respect voor fauna & flora, maken geen lawaai, laten geen vuilnis achter en gaan niet naakt gaan staan bij het omkleden (zeker nu er nog geen kleedkamers zijn).
 4. Waardevolle spullen laat je in de wagen, wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstallen.
 5. Wie in de problemen komt geeft signalen naar de redder of medezwemmers. Tip. Zoek houvast aan de veiligheidsboei waaraan meestal ook een fluitje hangt.
 6. Jongeren vanaf 16 jaar moeten persoonlijk begeleid worden in het water of kort langs de oever (je kan volledig mee rond stappen)
 7. Wetsuit is niet verplicht maar wordt aangeraden onder de 22°C.
 8. Iedereen die deelneemt aan deze zwemsessie verklaart in goede gezondheid te zijn en houdt zich aan het reglement !

Veel zwemplezier !